امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی(VPN) امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی ) VPN(Virtual Private Network در اقتصاد جدید امروز، تجارت های کوچکی که با تجارتهای منطقه ای و محلی سرور کار دارند باید بازارهای جهانی و منطقه ای را مد نظر قرار دهند. بسیاری از شرکتها دارای امکانات و لوازمی هستند که در اطراف کشور و یا دنیا پراکنده می باشند. در همان لحظه ملاحظات امنیتی و حفاظت شبکه ها ازدسترسی هکرها و حملات Dos و ارسال اطلاعات بر روی اینترنت بسیار شایع و متداول است بر طبق آنکه شرکتها فعالیت محلی، ملی یا جهانی داشته باشند آنها همگی یک چیز را احتیاج دارند، راهی برای نگهداری سریع، مطمئن و قابل اعتماد در ارتباطات در محلی که دفاتر و کارگران در آنجا مستقر هستند. تاکنون چنین ارتباطی تنها از طریق استفاده از خطوط اجاره ای تلفنی و استفاده از شبکه با گسترده زیاد (WAN) قابل اجرا بود. خطوط اجاره ای شرکتها را قادر می‌سازد که شبکه های خصوصی را در گسترده های جغرافیایی مختلف توسعه و گسترش دهید. علاوه بر این شبکه WAN مزایای زیادی را بر روی شبکه های عمومی مانند اینترنت فراهم می کند و می توان اطمینان، بازده و امنیت را در این نوع شبکه ها به ارمغان بیاورد. متاسفانه خطوط اجاره ای برای نگهداری گران قیمت هستند زیرا هزینه های بالایی در زمینه فاصله میان شرکتها دارند. همانگونه که محبوبیت اینترنت افزایش می یابد تجارتها به سمت آن متمایل می شوند و بعنوان یک راه مقروه به صرفه از آن شبکه های خود را توسعه می دهند. این محبوبیت مداوم اینترنت به سیر تکاملی شبکه های خصوصی مجازی سوق داده می شود. یک VPN اتصالی است که اجازه می دهد داده های خصوصی بطور محرمانه ای از طریق یک شبکه مشترک و یا عمومی ارسال شوند همانند اینترنت. در حقیقت یکی از نیروهای جلو برنده و حامی VPN اینترنت و حضور جهانی آن می باشد. باوجود VPN ها لینکهای ارتباطی میان کاربران و سایتها می تواند به سرعت در دسترس باشد در حالی که ارزان و ایمن در سراسر دنیا وجود دارد. بدین ترتیب VPN ها سازمانهایی را برای گسترش خدمات شبکه ای خود به ادارات زیر شاخه و کاربران از راه دور در اختیار قرار می دهند. مانند کارمندان در حال سفر، ارتباطات از راه دور شرکاء استراتژیک- که این کارتوسط ایجاد یک WAN خصوصی از طریق اینترنت می باشد. با تمامی این مزایا تجارتهای کوچک اغلب مشتاق هستند تا سودهای بوجود آمده از طریق VPN ها را بدست آورند. بهر حال آنها مشتاق هستند تا در ابتدا بیشتر یاد بگیرند . VPN چیست ؟ مفهوم اصلی VPN چیزی جز برقراری یک کانال ارتباطی خصوصی برای دسترسی کاربران راه دوربه منابع شبکه نیست . در این کانال که بین دو نقطه بر قرار می شود ، ممکن است که مسیرهای مختلفی عبور کند اما کسی قادر به وارد شدن به این شبکه خصوصی شما نخواهد بود . در یک ارتباط VPN شبکه یا شبکه ها می توانند به هم متصل شوند و از طریق کار بران از راه دور به شبکه به راحتی دسترسی پیدا می کنند . اگر این روش از ارائه دسترسی کاربران از راه دور باروش خطوط اختصاصی فیزیکی مقایسه کنیم ، می بینیم که ارائه یک ارتباط خصوصی از روی اینترنت به مراتب از هر روش دیگری ارزانتر تمام می شود. یک VPN ترکیبی از سخت افزار و نرم افزاری است که به کارمندان بسیار، ارتباطات از راه دور شرکاء تجاری و سایتهای از راه دور اجاز می دهد تا یک واسط غیر امنیتی یا عمومی مانند اینترنت را بکار گیرد تا به یک اتصال خصوصی و امن بوسیله یک شبکه میزبان دسترسی پیدا کنند. با گسترش VPN از طریق اینترنت اتصالات خصوصی مجازی می توانند از تقریباً هر جایی در جهان در دسترس باشند. از منظر یک کاربر، یک اتصال VPN یک اتصال نقطه به نقطه میان کامپیوتر کاربران و سرور شرکت می باشد. طبیعت شبکه های داخلی میانی با کاربر نا همخوان است زیرا بنظر می آید که داده ها در حال ارسال از طریق یک لینگ اختصاصی ویژه می باشد. بنابراین اتصال امن از طریق شبکه های میانی برای کاربر تحت عنوان یک ارتباط شبکه خصوصی امن به نظر می رسد علیرغم این حقیقت که این ارتباط از طریق شبکه میانی عمومی در حال اتفاق افتادن است از این رو آنرا شبکه خصوصی مجازی نام نهاده اند. شکل ۱ یک مثال از VPN را نشان می دهد.
خرید vpn خرید کریو خرید وی پی ان خرید فیلترشکن